Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 104.122
Online: 6

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY
 

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

 1.  

Nguyễn Văn Biện

Bí Thư Huyện ủy

 1.  

Lương Thị Hoa

Phó Bí Thư Thường trực Huyện ủy

 1.  

Nguyễn Thế Anh

Phó Bí Thư Huyện ủy, CT UBND huyện

 1.  

Hoàng Trọng Cường

UVBTVHU, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

 1.  

Nguyễn Tiến Dũng

UVBTVHU, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

 1.  

Đỗ Thế Bằng

UVBTVHU, PCT HĐND huyện

 1.  

Nguyễn Duy Thứ

UVBTVHU, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, GĐ TTCT huyện

 1.  

Đỗ Ngọc Luân

UVBTVHU, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, CT UBMTTQ huyện

 1.  

 

UVBTVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện

 1.  
Lê Vinh UVBTVHU, Trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện
 1.  
Lê Viết Thuận UVBTVHU, Trưởng Công an huyện
 1.