Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 99.665
Online: 10

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY
 

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

 1.  

Hoàng Văn Toản

TUV, Bí Thư Huyện ủy, CT HĐND huyện

 1.  

Đỗ Thị Toán

Phó Bí Thư Thường trực Huyện ủy

 1.  

Trịnh Văn Súy

Phó Bí Thư Huyện ủy, CT UBND huyện

 1.  

Hoàng Trọng Cường

UVBTVHU, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

 1.  

Nguyễn Tiến Dũng

UVBTVHU, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

 1.  

Đỗ Thế Bằng

UVBTVHU, Bí thư Đảng ủy Thị trấn Thiệu Hóa

 1.  

Nguyễn Thị Thường

UVBTVHU, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

 1.  

Đỗ Ngọc Luân

UVBTVHU, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

 1.  

Lê Xuân Đào

UVBTVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện

 1.  

Nguyễn Duy Thứ

UVBTVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện

 1.  

Lê Vinh

UVBTVHU, Trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện

 1.  

Lê Hồng Quang

UVBTVHU, Trưởng Công an huyện