Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 99.625
Online: 2

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH KHÓA XIX
 

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

 1.  

Hoàng Văn Toản

Bí Thư Huyện ủy, CT HĐND huyện

 1.  

Đỗ Thị Toán

Phó Bí Thư Thường trực Huyện ủy

 1.  

Trịnh Văn Súy

Phó Bí Thư Huyện ủy, CT UBND huyện

 1.  

Hoàng Trọng Cường

UVBTVHU, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

 1.  

Nguyễn Tiến Dũng

UVBTVHU, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

 1.  

Đỗ Thế Bằng

UVBTVHU, Bí thư Đảng ủy Thị trấn Thiệu Hóa

 1.  

Nguyễn Thị Thường

UVBTVHU, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

 1.  

Đỗ Ngọc Luân

UVBTVHU, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

 1.  

Lê Xuân Đào

UVBTVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện

 1.  

Nguyễn Duy Thứ

UVBTVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện

 1.  

Lê Vinh

UVBTVHU, Trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện

 1.  

Lê Hồng Quang

UVBTVHU, Trưởng Công an huyện

 1.  

Nguyễn Văn Phúc

HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện

 1.  

Nguyễn Thế Anh

HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện

 1.  

Nguyễn Quang Thọ

HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy

 1.  

Tống Viết Chuyên

HUV, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

 1.  

Đỗ Văn Hợp

HUV, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

 1.  

Nguyễn Xuân Lai

HUV, Chủ tịch Hội Nông dân huyện

 1.  

Nguyễn Thị Thu

HUV, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ huyện

 1.  

Hoàng Văn Lực

HUV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện

 1.  

Đoàn Thị Hồng

HUV, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Huyện

 1.  

Huỳnh Thanh

HUV, Chánh Văn phòng HĐND – UBND huyện

 1.  

Lê Đức Hạnh

HUV, Trưởng phòng Văn hóa huyện

 1.  

Nguyễn Thị Dung

HUV, Trưởng phòng Nông nghiệp

 1.  

Nguyễn Ngọc Hiểu

HUV, Chánh Thanh tra huyện

 1.  

Lê Văn Tiến

HUV, Trưởng phòng Tài nguyên – Môi trường

 1.  

Nguyễn Viết Tiến

HUV, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch

 1.  

Đỗ  Duy Trung

HUV, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng

 1.  

Lưu Đình Thuần

HUV, Trưởng Chi Cục thuế Thiệu Hóa

 1.  

Nguyễn Lê Lâm

HUV, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Thiệu Hóa

 1.  

Lê Đình Dinh

HUV, Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Chính

 1.  

 

 
 1.  

Trịnh Văn Đệ

HUV, Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

 1.  

Hoàng Văn Nam

HUV, Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Trung

     
 1.  

Trịnh Đình Lý

HUV, Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Ngọc

 1.  

Phạm Văn Hùng

HUV, Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Phú

 1.  

Đặng Ngọc Ánh

HUV, Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Hợp

 04 - 10 - 2018